Bölümümüz

KURULUŞ

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 17.06.1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararına istinaden Üniversitemiz Senatosu’nun 26.03.2004 tarih ve 3 sayılı kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Enformatik Bölümü kurulması kararlaştırılmıştır. Enformatik Bölümünün kurulma teklifi Yüksek Öğretim Kurulunun 09.04.2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş olup bu karara göre Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük bünyesinde kurulan Enformatik Bölümü’nün yapısı şekillenmiştir.

BÖLÜMÜMÜZ

Enformatik Bölümü üniversitemizin bilgi teknolojilerine açılan penceresidir. Enformatik Bölümü sürdürdüğü faaliyetlerle sayısal teknolojilerin daha etkin kullanımına, geliştirilmesine ve yenilikçi kullanım alanları oluşturulmasına çalışmaktadır. Bölüm, diğer lisans ve yüksek lisans seviyesindeki diğer eğitim programları için de bilişim teknolojilerinin daha yaygın ve özgün kullanımı için çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bölümdeki eğitim faaliyetleri, üniversitenin tüm lisans öğrencileri için sunulan kredili veya kredisiz servis dersleri olarak yürütülmektedir.

Lisans seviyesinde sunulan servis dersleri, bilgi sistemleri alanlarında gerçekleştirilmektedir. 

Program müfredatı Multimedya, Animasyon ve Internet Teknolojileri alanlarında öğrencilerin uzmanlık, araştırma veya proje konularını geliştirmesine olanak verecek şekilde düzenlenmiştir.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bölüm öğretim elemanları kendi araştırma konuları kapsamında ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etmekte, yayın ve sunumlar gerçekleştirmektedir.

Bölüm Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, İşletim Sistemleri, Sunucu Sistemleri, CAD, görüntü işleme, animasyon, modelleme, ofis ve Web tasarımı alanlarında yaygın olarak kullanılan tüm güncel yazılımların lisanslı kullanıcısıdır. Bölümümüz gerek donanım, gerekse yazılım olarak günün koşullarına en iyi cevap verecek şekilde güncellenmektedir. Bu amaçla bölüm üniversitenin Bilgi İşlem birimi ve Uzaktan Eğitim Merkezi ile koordineli bir şekilde çalışılmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, Cumartesi