Misyon

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Enformatik Bölümü’nün Misyonu,

 • Uzaktan eğitim çalışmaları,
 • KDPÜ’nün eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile akademik, idari ve yönetimsel işlevleri için gerekli bilişim hizmetlerini ve danışmanlık, eğitim hizmetlerini,
 • KDPÜ’nün birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve ana faaliyetleri kapsamında etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlara, kullanıcı gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini, kurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği,
 • KDPÜ’nün bilişim politika ve stratejilerinin yapılandırılması yönünde etkin roller üstlenmek,
 • Bilişim alanındaki konularda araştırma-geliştirme faaliyetleri içinde olmak, 
 • Ulusal/uluslararası projeler, kurumsal işbirlikleri ve organizasyonlar geliştirmek, var olan oluşumlara katkı vermek ve yönlendirici olmaktır,
 • Bilgisayar eğitimine yönelik, gerekli örgütlenmeler ve düzenlemelerin yapılması,
 • Bilgisayar derslerinin yürütülmesi,
 • Bilgisayar derslerinin yürütülmesine yönelik ders materyallerinin hazırlanması,
 • Bilim ve teknoloji arasında bir köprü işlevi sağlamak,
 • Farklı disiplinlerden gelen akademisyen ve uzmanları bir araya getirerek disiplinler ötesi eğitim ve araştırmaya sinerji kazandırmak ve bu alanda öncü bir rol oynamak.
 • Teorik ve uygulamalı araştırma-geliştirme projeleri yürütmek.· Endüstri, üniversite, kamu arasındaki işbirliğini artırmak.
 • Bilişim alanında artan işgücü gereksinimini karşılamak.
 • e-dönüşüm konusunda öncü bir rol oynamak. Topluma katkı için bilgi teknolojilerinin geliştirilmesinde ve kullanımında öncü bir rol oynamak.
Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, Cumartesi